Xin chào!
cảm ơn vì đã xem qua hồ sơ của tôi, cố có 6 năm kinh nghiệm trong thiết kế đồ họa và chỉnh sửa hình ảnh với các hình ảnh sản phầm, người mẫu, hình ảnh bất động sản………..

Chia sẻ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •