Hiện đang là sinh viên có kinh nghiệm dịch thuật giấy tờ.

Tôi có chứng chỉ IELTS 7.0 và đặc biệt có kinh nghiệm dịch kịch bản phim lồng tiếng của các hãng phim quốc tế như Sony Pictures, AppleTV +, Netflix … Công việc của tôi bao gồm dịch và kiểm tra bản dịch (hiệu đính) cho phim. Tôi đã sẵn sàng để làm công việc đó, với kinh nghiệm tuyệt vời của tôi, đây là công việc dễ dàng và tôi sẽ hoàn thành công việc đó ở tiêu chuẩn tốt và trong khung thời gian chính xác.

Kết quả dịchTôi là Biên dịch viên bán thời gian tại Việt Nam. Hiện đang là sinh viên có kinh nghiệm dịch thuật giấy tờ khá Tôi có chứng chỉ IELTS 7.0 và đặc biệt có kinh nghiệm dịch kịch bản phim lồng tiếng của các hãng phim quốc tế như Sony Pictures, AppleTV +, Netflix … Công việc của tôi bao gồm dịch và kiểm tra bản dịch (hiệu đính) cho phim. Tôi đã sẵn sàng để làm công việc đó, với kinh nghiệm tuyệt vời của tôi, đây là công việc dễ dàng và tôi sẽ hoàn thành công việc đó ở tiêu chuẩn tốt và trong khung thời gian chính xác.

Chia sẻ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •