1/ Bản thân vui vẻ, hoà đồng, cần cù, cầu toàn.

2/ Có kinh nghiệm trong việc dựng phim, nhập liệu, chỉnh sửa ảnh, video, gắn subtitle.

3/ Quản lý thời gian, trình bày,…

4/ Giá cả hợp lý và tối ưu được thời gian thực hiện.

Chia sẻ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •