+ Tỉ mỉ, kĩ tính

+ Nhanh chóng thích nghi với môi trường mới

+ Ham học hỏi, tìm tòi cái mới

+ Có trách nhiệm và nghiêm túc trong công việc

Chia sẻ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •