1. Mình là du học sinh Nga và có khá nhiều thời gian rảnh. Mình biết tiếng Anh và tiếng Nga.

2. Hiện mình đang viết bài cho page trường.

3. Mình có thể viết bài, nhập liệu. Đặc biệt mình soát lỗi chính tả rất tốt. Mình muốn nhận jobs liên quan đến 3 kỹ năng trên.

Chia sẻ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •