Xin chào, mình là sinh viên năm cuối, muốn tìm một công việc tự do kiếm thêm, khả năng cũng như kinh nghiệm đánh máy ổn đủ sức hoàn thành công việc, chịu được áp lực công việc. Nếu nhận mình, mình sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành KPI được giao. Nếu không, mình sẽ không nhận bất cứ đồng lương nào.

Chia sẻ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •