Tôi hiện đang làm Graphic Design. Có kinh nhiêm gần 20 năm về thiết kế và chụp hình. Điểm mạnh là chụp hình Foods and Events (đã có nhiều năm làm trong ngành nhà hàng khách sạn). 

Chia sẻ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •