Bạn muốn có 1 banner ấn tượng để khách hàng dừng lại đọc bài viết của bạn?

Tôi sẽ giúp bạn làm điều đó! Tôi là một chuyên gia về thiết kế quảng cáo với 15 năm làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam.

Chỉ với 100.000 Đ và trong vòng 5 giờ sau khi nhận việc, bạn sẽ nhận được sản phẩm gồm:

 • 1 file PNG kích thước 1920×1920 px (tỉ lệ 1:1)
 • 1 file PNG kích thước 1920×1440 px (tỉ lệ 4×3)
 • 1 file PNG kích thước 1920×1080 px (tỉ lệ 16:9)
 • Cả 3 file có cùng 1 nội dung
 • Nếu bạn muốn lấy file gốc (PSD) để tự chỉnh sửa về sau, vui lòng thanh toán thêm 50.000 Đ
Chia sẻ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •