1. Mình tên là Trung Hiếu.

2. Là giáo viên THPT có 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và viết báo. 

3. Thời gian có thể thực hiện công việc là từ 15h đến 24h hàng ngày. Tốc độ đánh máy là 1 trang/1 phút

4. Giá có thể thỏa thuận tùy theo số lượng công việc

Chia sẻ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •