Tôi là Nguyễn Quang Phiến 

Làm kế toán 23 năm, có nhiều kinh nghiệm xử lý dữ liệu kế toán , tư vấn kế toán;

Ngoài ra có kinh nghiệm về lập trình VB.NET, thiết lập các truy vấn SQL server và cài đặt các phần mềm máy tính, 

Thiết kế thiệp cưới, xử lý ảnh …

Đã có các phần mềm viết thành công: Gia phả, Quản lý công văn, Quản lý hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất, Bé học chữ cái .v.v..

Chia sẻ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •