Mình cần 02 bạn viết content tiếng anh cho website ở Anh, Mỹ, rate 100k/1k word.

Chủ đề: đa dạng
Không giới hạn số bài/tháng.

thời gian tối đa 1 ngày/bài
Làm ở nhà, viết thể loại information đơn giản. Nếu phức tạp hơn thì giá sẽ cao hơn.

Mọi người liên hệ mình để trao đổi nhé

Chia sẻ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •